підручникКіровоградщина. Історія рідного краю: навчальний посібник

Автор: Інна Вівсяна, Лариса Гайда, ...
Видавництво: Імекс-ЛТД
ISBN: 9789661891165
Рік видання: 2012р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань.Закон Божий

Автор: Серафим Слобідський
Видавництво: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату
ISBN: 9667567117
Рік видання: 2003р.
Мова видання: українська
Перекладено з: російської
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Книга «Закон Божий» протоієрея Серафима Слобідського видана у перекладі українською мовою з доповненнями під загальною редакцією патріарха Філарета на кошти Київської Патріархії для безплатного розповсюдження в Україні — для недільних шкіл, середніх та вищих навчальних закладів.Україна: Історія

Автор: Орест Субтельний
Видавництво: Либідь
ISBN: 5325004514
Рік видання: 1991р.
Мова видання: українська
Перекладено з: англійської
Перекладач: Юрій Шевчук
8
Рейтинг: 8 (1 голос)
Ваш голос: Ні

Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне - своєю наскрізною ідеєю - ідеєю національного відродження України.

Для істориків, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного минулого України.Українська легко!

Автор: Наталія Клименко, Павло Мельник-Крисаченко
Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
ISBN: 9786171214781
Рік видання: 2016р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Це книжка для тих, хто: – спілкується українською і хоче вдосконалити свої знання; – прагне запобігти помилковому слововживанню; – бажає дізнатися нові фразеологізми й синоніми; – намагається уникнути вживання не властивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У цьому вам допоможуть наочні ілюстрації зі стислими правилами, прикладами вживання і корисні статті. Цю книжку створено з мрією про те, що колись в Україні буде модно знати декілька мов, а говорити українською!Аналіз художнього твору

Автор: Василь Марко
Видавництво: Академвидав
Рік видання: 2015р.
Мова видання: українська
7
Рейтинг: 7 (1 голос)
Ваш голос: Ні

Аналіз (розкодування) художнього твору — мистецтво, яке ґрунтується на теоретичному знанні та художньому смаку, вмінні бачити, чути і розуміти текст. У такій праці поєднуються раціональне і чуттєве, глибоко особистісне та актуальне для певного часу і конкретних спільнот. Цей концепт організовує теоретичний і прикладний матеріал навчального посібника, в якому розкрито сутність, принципи, цілі та загальні прийоми аналізу твору як феномену літератури в її жанрово-стильовому багатоманітті. Особливу цінність становлять конкретні аналітичні розвідки.Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ століття

Автор: Анатолій Цьось, Ніна Деделюк
Видавництво: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ISBN: 9789665006656
Рік видання: 2014р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

У навчальному посібнику проведено комплексне дослідження засобів, форм і методів фізичного виховання на території України у різні історичні періоди. Аналіз наукової і методичної літератури, а також фольклорних матеріалів свідчить, що фізичне виховання було невід’ємною складовою частиною гармонійного розвитку особистості. Дослідження розвитку фізичного виховання дає основу для розв’язання важливих проблем відродження традиційної української культури. Народні засоби і форми фізичного виховання відзначаються багатством та історичною різноманітністю.Історія світової поезії

Автор: Іван Лучук
Видавництво: Навчальна книга - Богдан
ISBN: 9789661010467
Рік видання: 2010р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

“Історія світової поезії” може використовуватись у якості спеціалізованого підручника (із хрестоматією) для курсу світової (зарубіжної) літератури як у загальноосвітній, так і у вищій школі. Вона є оригінальним доповненням до вже існуючих підручників і хрестоматій. Головну увагу в книжці приділено саме поезії (усім видам поетичної творчості) від найдавніших часів до сьогодення у всьому просторі існування людської цивілізації. Це видання інформативного плану, насичене необхідним фактичним матеріалом про епохи, явища, постаті світового поетичного розвитку.Менеджмент туризму

Автор: Ігор Школа, О. П. Корольчук
Видавництво: Книги - XXI
ISBN: 9786176140030
Рік видання: 2011р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

У підручнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності.Медіація

Автор: Богдан Леко, Галина Чуйко
Видавництво: Книги - XXI
ISBN: 9786176140177
Рік видання: 2011р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Пропонований підручник призначений для студентів, які вивчають курс «Конфліктології», у першу чергу психологам і юристам, а також усім, хто в майбутній професійній діяльності чи повсякденному житті, зіткнувшись із необхідністю вирішення суперечок і конфліктів, розв’язуватиме їх, використовуючи оптимальний спосіб ведення переговорів чи посередництво, у чому їм допоможуть знання про медіацію.Порівняльна анатомія хребетних: Підручник

Автор: Михайло Ковтун, Людмила Харченко, ...
Видавництво: ОВС
ISBN: 9667858421
Рік видання: 2005р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

В підручнику дається порівняльний аналіз основних систем органів тіла хребетних в ряду від риб до ссавців, аналізуються шляхи і закономірності їх еволюційних перебудов на різних етапах філогенезу. Метою підручника є, не тільки ознайомити студентів з будовою органів і організмів, але і дати уявлення про історію розвитку науки «Порівняльна анатомія», її фундаторів; показати її значення для розвитку природознавства взагалі, розвитку еволюційних ідей і теорій; ознайомити з методами і технологією цієї науки.

Збір матеріалів
Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера