Издательство политической литературы ЦК КПСС

Інфо: 

Видавництво політичної літератури ЦК КПРС (Політвидав) - центральне видавництво політичної та історико-партійної літератури в СРСР. Існувало в 1918-1991 роки. Перетворено у видавництво «Республіка».

Після Жовтневого перевороту 1917 року перед більшовицькою владою постало питання про координацію видавничої діяльності в республіці, зокрема необхідно було організувати випуск суспільно-політичної літератури. З цією метою влітку 1918 року було створено єдине видавництво «Комуніст», яке вже 21 травня 1919 року Постановою ВЦВК увійшло до складу Державного видавництва при Наркомосі РРФСР в якості відділу політичної літератури.

Після реорганізації в 1921 році Держвидав став об'єднувати найбільші радянські видавництва, а в 1930 році на його базі було створено Об'єднання державних видавництв РРФСР - ОДВИД РРФСР.

15 серпня 1931 року ЦК ВКП (б) прийняв Постанову «Про видавничу роботу», в якій на перший план висувалося видання політичної і технічної літератури: «Книга повинна бути бойовою і актуально-політичною, вона повинна озброїти найширші маси будівників соціалізму марксистсько-ленінською теорією і техніко-виробничими знаннями». Для виконання цієї партійної директиви видавнича система СРСР була перебудована з метою приділити особливу увагу випуску саме політичної і технічної літератури. З системи Соцеквидав («Видавництво соціально-економічної літератури» у складі ОДВИДа) було виділено видання масової партійної літератури по марксистсько-ленінської теорії і на цій базі (разом з Маспартдвидавом - «Видавництво масової партійної літератури», яка виділилася з ОДВИДа) утворилося «Видавництво партійної літератури »(Партвидав), що підкорялося безпосередньо Культпропу (відділ культури і пропаганди) ЦК ВКП (б).

У 1941 року Партвидав перейменували у Державне видавництво політичної літератури (Держполітвидав) і знову включили до складу ОДВИДа.

У 1963 році Госполітвидав став головним партійним видавництвом КПРС і був перейменований в Видавництво політичної літератури ЦК КПРС - Політвидав.

Після заборони діяльності КПРС в кінці 1991 року Політвидав втратив статус центрального політичного видавництва і одного з наймасштабніших і впливових в країні, як і яскраво виражену партійність. У грудні 1991 року рішенням Ради Міністрів - Уряду РРФСР Видавництво політичної літератури ЦК КПРС було перетворено в державне і стало називатися «Республіка».