Василь Клюй

     Клюй Василь Семенович - професор в Інституті післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК. Народився 16 березня 1927 року.

1951 - 1955 - голова колгоспу ім. Чапаєва Компаніївського району Кіровоградської області
1959 - 1962 - голова Устинівського райвиконкому, першим секретарем РК КПУ
1962 - 1964 - начальник Бобринецького територіального колгоспно-радгоспного управління
1964 - 1977 - начальник Кіровоградського обласно­го управління сільським господарством
1977 - 1988 - працював у Раді Міністрів України на поса­дах заступника завідувача відділу АПК, завідувача сектору сільськогос­подарської науки, впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, підготовки та перепідготовки кадрів АПК
1988 - 2002 - проректор в Інституті післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК. Нині — професор цього закладу.

У 1971 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективність вироб­ництва яловичини і шляхи її підвищення (на прикладі спеціалізованих господарств Кіровоградської області)».

Створив першу в Україні Кіровоградську міжгосподар­ську школу АПК із впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду.

Ним було започатковано новий напрям організації підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК.

На базі цієї школи у 1974 р. Міністерство сільського господарства СРСР і УССР провело з керівниками усіх республік і областей Всесоюзний науково-практичний семінар і цей досвід впровадили в усіх областях України і більшості областей СРСР.Кіровоградська область за високі показники розвитку сільськогосподарського виробництва 13 разів була учасником ВДНГ СРСР і УРСР.

Працюючи заступником завідувача відділу АПК Ради Міністрів України організовував розробку та впровадження у сільськогосподар­ське виробництво досягнень НТП і передового досвіду щодо ефектив­ного ведення сільськогосподарського виробництва, особливо з питань впровадження інтенсивних технологій вирощування зернових і кор­мових культур, наукових основ сівозмін тощо, підготовки і перепідго­товки кадрів АПК, координацію наукових установ Української акаде­мії аграрних наук.

Є активним учасни­ком громадсько-політичної діяльності та ветеранського руху.

- Нагороджений медалями 12 разів
- 1983 - присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки
- Протягом 10 років (1979—1989) був членом наукової ради з проблем науково-технічного і соціально-економічного прогнозування при Президії АН України і Держплані України
- 1978 - 1982 - член Президії Ради колгоспів України
- Ветеран війни і праці, учасник бойових дій у роки ВВВ на Чорноморському флоті, кандидат економічних наук, професор
- 2002 - обрано почесним членом УААН
- 1996—2006 - за наказом Міністерства АПК був Головою навчально-методичного об'єднання викладачів навчальних закладів післядипломної освіти АПК
- 2010 - обрано дійсним членом (академіком) Міжнародної акаде­мії екології
- Шість разів обирався депутатом Кіровоградської обласної ради депутатів тру­дящих
- 13 років був членом Кіровоградського обласного виконавчо­го комітету
- 45 років — членом КПРС
- Обирався делегатом ІІІ з'їзду колгоспників СРСР і УРСР ХХІІІ і ХХІУ з'їздів КПРС і України
- Брав участь у роботі Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України з питань розви­тку сільського господарства.На громадських засадах працював в організації ветеранів України у відділі з виховання молоді, є членом Всеукраїнської громадської орга­нізації — підводників, в асоціації військових учених — учасників бойо­вих дій.Має 60 бойових і трудових нагород
- Нагороджений: орденом «За мужність», трьома орденами «Трудо­вого Червоного Прапора», орденом Жовтневої Революції, медаля­ми «Захисник Вітчизни», «Наукова», «За перемогу над Німеччиною у ВВВ 1941—1945 рр.», має 12 золотих, срібних і бронзових медалей ВДНГ СРСР і ВДНГ України; Почесними грамотами Кабінету Міні­стрів України (2007), Верховної Ради України (2010), відзнакою «По­чесний ветеран України» (2009), Почесною відзнакою «Честь і слава Компанієвщині» (2010), знаком Пошани Міністерства оборони (2010)
- 2010 - удостоєний звання почесного ветерана м. Москви
- 1987 - за особис­тий внесок в організацію впровадження досягнень науково-технічного прогресу в сільськогосподарське виробництво, активну наукову і педа­гогічну діяльність присвоєно почесне звання заслу­женого працівника сільського господарства України
- 2007 - лауреат премії «Честь і слава Кіровоградщині»
- Полковник запасу, член правління земляцтва Кіровоградщини в Києві
- 2002 - указом Президента призначено державну стипендію як видатному діячу освіти.

Має більше 100 наукових навчальних праць з питань економіч­ної ефективності сільськогосподарського виробництва, нових інду­стріальних технологій вирощування сільськогосподарських культур, управління виробництвом, підготовки та перепідготовки кадрів АПК. Одержав 3 авторські свідоцтва за винаходи у сільському господарстві.

Книги на Книгомані