Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

Інфо: 

Видавництво створене 1996 року для задоволення потреб Університету «Києво-Могилянська академія» й широкого загалу в україномовних підручниках, навчальних посібниках, словниках та іншій книжковій продукції.

Видавництво підтримує традиції просвітництва і книгодрукування, започатковані в Академії майже чотири століття тому,

Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера