Розстріляне відродженняВибрані твори

Автор: Іван Багряний
Видавництво: Смолоскип
Рік видання: 2006р.
Мова видання: українська
9
Рейтинг: 9 (1 голос)
Ваш голос: Ні

Видана в серії "Розстріляне відродження" збірка вибраних творів Івана Багряного (1906 - 1963) презентує його постать як обдарованого автора не тільки художніх та поетичних творів, але також і публіциста й громадського діяча. До збірки увійш-ли роман "Людина біжить над прірвою", вибрані поезії зі збірок "До меж заказаних", "Золотий бумеранг", поема "Гуляй-поле", а також оповідання "Пацан", що друку-ється вперше з 1928 р. Книга також уміщує окремі публіцистичні твори ("На новий шлях", "Чому я не хочу вертатись до СССР?", "Шовінізм", "Росія і ми") й літератур-но-критичні статті І.Вибрані твори

Автор: Микола Хвильовий
Видавництво: Смолоскип
Рік видання: 2011р.
Мова видання: українська
9.5
Рейтинг: 9.5 (2 голоси)
Ваш голос: Ні

Пропоновані вибрані твори Миколи Хвильового (1893-1933) мають на меті комплексно представити неординарну постать автора — батька новітньої української прози та ідеолога культурного відродження 1920-их рр.До тому увійшли найкращі зразки поезії, прози, публіцистики, а також епістолярію письменника. Крім того, видання містить ключові рецепції його доробку й відповідну бібліографію.
Книга розрахована на студентів, викладачів та широке коло зацікавлених осіб і може бути використана як посібник для середньої та вищої школи.Вибрані твори

Автор: Володимир Свідзінський
Видавництво: Смолоскип
Рік видання: 2011р.
Мова видання: українська
10
Рейтинг: 10 (1 голос)
Ваш голос: Ні

Видавництво «Смолоскип» продовжує серію «Розстріляне Відродження», пропонуючи увазі читачів поетичний доробок Володимира Свідзінського (1885-1941) — поета, котрий за життя не був поцінований належним чином, після загибелі тривалий час перебував у забутті й лише зараз повертається в українську літературу як одна з її найяскравіших і першорядних зірок. Крім оригінальної авторської спадщини, видання містить літературно-критичні статті й спогади, присвячені поетові, а також бібліографію та цікаві фотоматеріали.
Може бути використане як посібник у школах і вищих навчальних закладах.Вибрані твори

Автор: Михайль Семенко
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789668499982
Рік видання: 2010р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

До видання увійшли поетичні, прозові й драматичні твори письменника, написані протягом 1910-х – початку 1930-х рр., а також його маніфестографія, що уможливлює зіставлення програмових положень футуризму і його творчої реалізації. Водночас видання містить матеріали, присвячені постаті культуртрегера у контексті футуризму – як одного з найбільш реалізованих напрямів українського аванґарду.Вибрані твори

Автор: Юліан Шпол
Видавництво: Смолоскип
Рік видання: 2007р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

У цій книзі подано основну частину творчого доробку Юліана Шпола (прибране ім'я Михайла Омеляновича Ялового - 1895-1937) - поета, прозаїка, драматурга, видатного організатора літературного життя в Україні 1920-х років, першого президента ВАПЛІТЕ. Славетний роман «Золоті лисенята», драма «Катіна любов або будівельна пропаганда», поетична збірка «Верхи» та вірші з-поза збірок, переклади поезій, оповідання, публіцистика Юліана Шпола з часу прижиттєвих видань уперше приходять до українського читача.Вибрані твори

Автор: Майк Йогансен
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789668499944
Рік видання: 2009р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Майк Йогансен – один з найцікавіших представників української літератури 20-х років ХХ століття, «найграйливіший і найменш досліджений письменник» доби «червоного Ренесансу» – залишається практично невідомий широкому загалу. Пояснення цьому досить просте – 1937 року його було страчено, а його ім'я було викреслено з історії літератури.
Що таке проза Йогансена – пояснити важко, переповідати його фантасмагоричні сюжети – заняття приречене на невдачу.Вибрані твори

Автор: Олекса Слісаренко
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789662164343
Рік видання: 2011р.
Мова видання: українська
9.5
Рейтинг: 9.5 (2 голоси)
Ваш голос: Ні

Пропонуємо увазі читачів вибрані твори Олекси Слісаренка (1891–1937) — талановитого прозаїка, майстра гостросюжетної психологічної новели, а згодом роману й повісті, що починав як поет-символіст, підписував маніфести футуристів і конструктивістів, потім обстоював чисте мистецтво, сповідував авангардистську деструкцію, зрештою почергово був членом «Комкосмосу», «Аспанфуту», «Комункульту», «Гарту», ВАПЛІТЕ, «Техно-мистецької групи “А”». До видання також увійшли спогади про письменника та статті критиків 1920-х рр. і сучасних дослідників.Вибрані твори

Автор: Клим Поліщук
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789668499685
Рік видання: 2008р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Клим Поліщук (1891—1937) — один з найяскравіших представників української літератури перших десятиліть XX ст., творець оригінального жанру «новели факту», проникливий сатирик і психолог революції й перших років радянської влади. До видання ввійшли ранні оповідання в неоромантичному дусі, нариси з часу Першої світової війни, легенди та готична проза, а також твори про мистецьке життя. Мала проза письменника допоможе читачеві пізнати унікальний феномен творчості К. Поліщука, який писав оповідання та нариси, блукаючи Україною і особисто спостерігаючи події, що відбувалися в глибині народу.Вибрані твори

Автор: Валер’ян Поліщук
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789662164527
Рік видання: 2014р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Пропонуємо увазі читачів вибрані твори Валер’яна Поліщука (1897–1937) – поета, автора теоретичних розвідок та статей про українську літературну ситуацію 1920-х років, засновника та активного учасника різних літературних організацій, передусім відомого як ініціатора літературної групи «Авангард». Запропонована антологія містить найбільш відомі та репрезентативні твори письменника, значна частина яких друкується вперше з часу їхньої появи.Вибрані твори

Автор: Микола Куліш
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789662164923
Рік видання: 2014р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Пропонуємо увазі читачів вибрані твори Миколи Куліша (1892–1937) — найсамобутнішого українського драматурга ХХ ст., чия творчість довгий час замовчувалась на радянських теренах, але від того не втрачала актуальності. Видання містить десять п’єс («97», «Отак загинув Гуска», «Зонá», «Хулій Хурина», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Закут», «Патетична соната», «Вічний бунт», «Маклена Ґраса»), щоденникові записи, уривки з листування, а також ґрунтовні літературознавчі статті про письменника. Книга стане у пригоді студентам, викладачам, широкому колу зацікавлених осіб.Вибрані твори

Автор: Микола Зеров
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789662164947
Рік видання: 2015р.
Мова видання: українська
0
Оцінки відсутні
Ваш голос: Ні

Пропонуємо увазі читачів вибрані твори Миколи Зерова (1890—1937) — поета, літературознавця, критика, лідера «неокласиків», відомого майстра сонетної форми та перекладача античної поезії. Видання містить дві авторські прижиттєві поетичні збірки «Антологія римської поезії» й «Камена», а також вибране з підготовленої ним рукописної збірки «Сонети і елегії». Літературознавчий доробок представлено так само двома книжками, що вийшли ще за життя М. Зерова: «До джерел» та «Від Куліша до Винниченка». До збірника ввійшли листи, спогади, літературно-критичні статті про письменника й багата бібліографія.Вибрані твори

Автор: Ґео Шкурупій
Видавництво: Смолоскип
ISBN: 9789662164510
Рік видання: 2013р.
Мова видання: українська
8
Рейтинг: 8 (1 голос)
Ваш голос: Ні

Вісімнадцятий випуск серії "Університет­ські діалоги" містить виклад публічної лек­ції доктора філології, професора Університе­ту Монаша у Мельбурні (Австралія) Марка Павлишина, виголошеної 11 травня 2011 ро­ку у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Автор звертається до єв­ропейського культурного проекту модерності й убачає його осердя в універсальному світ­ському гуманізмі, опертому на раціональне мислення і дух європейського Просвітництва, та в утвердженні нації як ключової категорії розгляду людських спільнот.

Видавництво: 
Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера